Welkom

Welkom op de website van de Stichting Dorpsveiling Nibbixwoud. Hier kunt u alle informatie vinden over het evenement van 28 oktober 2017: De Dorpsveiling van en voor Nibbixwoud.

Zoals het woord aangeeft, is deze veiling voor het hele dorp. Niet alleen mag iedereen mee komen genieten van deze leuke avond, maar iedereen kan ook van het resultaat profiteren. De opbrengst van de veiling wordt namelijk verdeeld onder verenigingen in Nibbixwoud en de stichting Nibbik-Uit. Door de bezuinigingen op subsidies en sponsoring hebben sommige verenigingen het financieel moeilijk. Met de opbrengst van de veiling gaan we de verenigingen ondersteunen.

Daarnaast wordt ook de Stichting Nibbik-Uit gesteund voor de exploitatie van dorpsaccommodatie De Dres. Beheer en exploitatie is in de vakkundige handen van Stichting Nibbik-Uit. Een groep vrijwilligers uit Nibbixwoud die bereid is zich in te spannen om de ingewikkelde exploitatie van De Dres in goede banen te leiden. Met veel genoegen ondersteunt De Dorpsveiling de Stichting Nibbik-Uit bij die taak. De bijdrage van De Dorpsveiling aan Stichting Nibbik-Uit vloeit zo indirect via De Dres weer terug naar de vele verenigingen die gebruik maken van De Dres.

Wij kijken ernaar uit om u te zien op 28 oktober a.s. in dorpsaccommodatie De Dres te Nibbixwoud.

Created by: A2WD
Copyright 2011 The Blog Theme by Moonthemes.com - Allrights Reserved.